Privacyverklaring
Verklaring gegevensbescherming van SAIER Management GmbH

Saier Management waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt.

Verantwoordelijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is:

SAIER Management GmbH
Reutiner Straße 7
72275 Alpirsbach
Duitsland
E-mail: info@saier-web.de

Bevoegde rechtbank: AG Stuttgart, HRB 430629
Directeur: Hanns-Ulrich Saier, Tom Saier


Functionaris voor gegevensbescherming
:

SchindhelmPfisterer & Kollegen GbR Rechtsanwälte
Weiherstraße 2-4
75173 Pforzheim
Duitsland

Tel.: +49 7231 9254 0
Fax: +49 7231 9254 22
E-mail: datenschutz@rae-sp.de

 

Persoonlijke gegevens:
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die aan uw persoon worden of kunnen worden toegekend. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

 

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens:
Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

  - IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend,

  - Datum en tijd van de toegang,

  - naam en URL van het opgehaalde bestand,

  - website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),

  - gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  - zorgen voor een soepele verbindingsopbouw van onze website,

  - zorgen voor een comfortabel gebruik van onze websites,

 - evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede

  - voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 onder f AVG. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie vindt u hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en oormerken:
De bescherming van de persoonlijke rechten van klanten, zakelijke partners, sollicitanten en medewerkers is ons expliciete doel. Saier Management gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het technische beheer van de websites, voor klantenbeheer, voor productonderzoeken en voor marketing alleen voor zover vereist en uw persoonlijke gegevens kunnen indien nodig worden doorgegeven binnen de Saier Groep. Een overdracht aan derden vindt niet plaats, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons vooraf toestemming hebt gegeven.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking:
Indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vormt dit de rechtsgrondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 onder a AVG).

Voor de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u vormt art. 6 lid 1 onder b) AVG de wettelijke basis.

Voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. het bewaren van gegevens), hebben wij het recht om dit te doen in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder c) AVG.

Bovendien verwerken wij persoonlijke gegevens in het kader van de uitoefening van onze legitieme belangen en legitieme belangen van derden in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG. Het behouden van de functionaliteit van onze IT-systemen, maar ook de marketing van onze eigen producten en diensten en die van derden en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten zijn zulke legitieme belangen.

In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

 

Sollicitatiegegevens:
Uw gegevens die voor uw sollicitatie bij Saier Management worden ingediend, zijn ook onderworpen aan speciale voorzorgsmaatregelen:

  - Als uw sollicitatie wordt afgewezen, bewaren we uw gegevens om juridische redenen voor een maximum van 6 maanden na het voltooien van de sollicitatieprocedure.

  - De sollicitant heeft recht op informatie en het recht om de gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren.

  - Als om juridische redenen (bewaartermijnen) een verwijdering niet mogelijk is, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking. Als de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd.

In het kader van uw sollicitatie worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt: Aanhef, titel, naam, voornaam, straat en huisnummer, postcode en plaats, e-mailadres, telefoon-/gsm-nummer, sollicitatiebrief en -documenten. Uw gegevens worden uiterlijk 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als uw sollicitatie wordt gevolgd door het sluiten van een overeenkomst, worden de gegevens opgenomen in het personeelsdossier.

 

Contactmogelijkheid:
Op onze website bieden we u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of een contactformulier. In dat geval wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen ten behoeve van de verwerking van zijn contactopname. Een overdracht aan derden vindt niet plaats. Bij gebruik van het contactformulier zijn de naam en een geldig e-mailadres vereist, zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en om dit te kunnen beantwoorden. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

De gegevensverwerking ten behoeve van de contactopname met ons vindt plaats volgens art. 6 lid. 1 onder a) AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden na verwerking van uw verzoek automatisch verwijderd.

 

Cookies:
Saier Management gebruikt cookies om de voorkeuren van bezoekers bij te houden en om de website optimaal te kunnen ontwerpen. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze maken een eenvoudigere navigatie en een hoge gebruiksvriendelijkheid van een website mogelijk. Cookies helpen ons ook bijzonder populaire delen van onze website te identificeren. Dit stelt ons in staat om de inhoud van onze webpagina's meer specifiek op uw behoeften af te stemmen en zo ons aanbod aan u te verbeteren. Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of uw computer al met onze pagina's heeft gecommuniceerd. Alleen de cookie op uw computer wordt geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens kunnen met uw toestemming in cookies worden opgeslagen, bijv. om een beveiligde onlinetoegang mogelijk te maken, zodat u als gebruiker uw gebruikers-ID en wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren.

Natuurlijk kunt u de website van Saier Management ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt echter voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door "Geen cookies accepteren" te selecteren in uw browserinstellingen. Op uw computer kunt u op elk gewenst moment eerder ingestelde cookies verwijderen. Raadpleeg de handleiding voor uw browser voor meer informatie over hoe dit in detail werkt. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot een beperkte functionaliteit van onze aanbod.

 

Webanalyse met Google Analytics:
Saier Management maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om u te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website van Saier Management wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "gat._anonymizeIP()", zodat de IP-adressen slechts in verkorte vorm verder worden verwerkt om een rechtstreekse persoonlijke referentie uit te sluiten. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt uw IP-adres door Google vooraf verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de website-exploitant verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Door gebruik te maken van de website van Saier Management stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google over u zijn verzameld op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

U kunt de opslag van cookies door Google Analytics voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook de toekomstige registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van dergelijke gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Google AdWords en Google conversietracking:
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Binnen Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt geleverd, wordt er een cookie ingesteld om de conversie te volgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Iedere Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die gekozen hebben voor conversietracking. Klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor conversietracking. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wenst deel te nemen aan conversietracking, kunt u zich afmelden door de Google conversietracking-cookie uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor conversietracking.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f) AVG. Saier Management heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel haar website als haar reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversietracking vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

Plug-ins en hulpmiddelen:

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube website die wordt beheerd door Google. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die is voorzien van een YouTube plug-in, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Aan de YouTube server wordt meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Vimeo
Voor de integratie van video's maken we gebruik van de aanbieder Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Op sommige van onze webpagina's maken we gebruik van plug-ins van Vimeo. Als u een van onze webpagina's bezoekt die is voorzien van een dergelijke plug-in, wordt een verbinding met de Vimeo servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo server doorgegeven welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als abonnee van Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plug-in gebruikt, bijv. door te klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van Vimeo verwijderen.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) AVG.

Meer informatie over de gegevensverwerking en informatie betreffende de gegevensbescherming door Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

 

MyFonts lettertype:
Het ontwerp van onze website maakt voor uniforme weergave ook gebruik van externe lettertypen, die door MyFonts Inc. (Monotype Imagine Holdings Inc.), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS (hierna: MyFonts) worden verstrekt. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser, om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van MyFonts. Hiermee informeert u MyFonts dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Bovendien wordt verdere informatie (bijv. naam van de bezochte website, datum en tijd van het verzoek, het type webbrowser dat wordt gebruikt) doorgestuurd naar MyFonts. Om te voorkomen dat MyFonts Javascript-codes uitvoert, kunt u Javascript in uw browser deactiveren of een Javascript-blocker installeren (bijv. https://www.noscript.net of https://www.ghostery.com). Het gebruik van MyFonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) AVG.

Als uw browser MyFonts niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over gegevensbescherming door MyFonts vindt u via de volgende link: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy

 

Beveiliging:
Saier Management gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens.

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruiken we op de websites een SSL- of TLS-codering in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256 bit-codering. Als uw browser geen 256 bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3 TLM-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, wordt aangegeven door de gesloten weergave van de sleutel of van het vergrendelingspictogram in de statusbalk onder in uw browser.

 

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar andere websites. De links naar externe websites worden door ons gecontroleerd voordat ze worden gelinkt. We hebben echter geen invloed op de inhoud ervan of op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door de exploitanten. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Na kennisgeving van overtredingen of inbreuken, zullen we de overeenkomstige links verwijderen.

 

Rechten van de betrokkenen:
Als persoon die gevolgen ondervindt van de gegevensverwerking hebt u recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijdering van gegevens (art. 17 AVG), beperking van verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot de herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping. Verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (zie paragraaf "Rechtsgrondslag voor de verwerking"), blijft evenzeer onaangetast.

 

Recht van bezwaar:
U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens, die op grond van art. 6 lid. 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van afweging van belangen) plaatsvindt. Als u hiertegen bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen verder verwerken als we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

We vragen u vriendelijk om uw claims of verklaringen zo mogelijk naar het volgende contactadres te sturen: datenschutz@rae-sp.de

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming (art. 77 AVG): https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde

 

Versie: Mei 2018