Adfærdskodeks

Vores erhvervsmæssige adfærd er i overensstemmelse med adfærdskodekset, som er udarbejdet af forbundet for den plastforarbejdende industri (GKV). Det kan læses på http://www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html.

Hvis din virksomhed har en lignende adfærdskodeks, anerkendes de to kodekser som ligeværdige af dig og os, og vi giver afkald på en kontraktmæssig aftale om at underkaste sig den anden parts adfærdskodeks. Hvis du ikke har en adfærdskodeks, forpligter du dig til at anvende adfærdskodeksen fra GKV til dine erhvervsmæssige aktiviteter.